Loukaniko

Loukaniko

6

Pork sausage wrapped in pita